Projekt HoReCa

Od maja 2016 jesteśmy zaangażowani w projekt z zakresu dystrybucji produktów spożywczych, niszowych, o szczególnych walorach smakowych i ekologicznych;

  • od czerwca 2016 budujemy na terenie Polski i w krajach sąsiadujących sieć dystrybucyjną dla dwóch serowarni z Chorwacji – podstawą wyboru jest tu jakość, unikalność produktu oraz wysoka ocena światowego gremium;